روشویی اکتاو راسان مدل 16413

روشویی اکتاو راسان مدل 16413